Sabem què fer quan algú s’ennuega?

L’ennuegament és una situació molt freqüent, li pot passar a qualsevol persona i a qualsevol edat. 

 

Passa quan un objecte enlloc d’anar de la boca a l’esòfag i l’estómac, s’en va cap a la tràquea perquè el mecanisme de tancament de l’epíglotis no ha funcionat bé.

 

Llavors el nostre cos es defensa ràpidament per expulsar aquest objecte de la tràquea mitjançant la tos. Quan això no és suficient ens trobem davant d'una situació de risc vital i cal actuar.

Reconèixer l'ennuegament.

Si pot, animar-lo a  tossir i

no donar cops a l'esquena.

Si no pot tossir o deixa de fer-ho cal avisar al número d'emergències

1-1-2

Desobstrucció de la via aeria:

Maniobra

de

Heimlich

"Tots podem salvar vides si sabem com."