Conscient

o

inconscient?

Memoritzar el

número d'emergències

1-1-2

Identificar si

"respira" o "no respira"

Maniobra front-mentó

Veure,

Escoltar i 

Sentir.

Col·locar en

Posició

lateral de

seguretat.

El superpoder de salvar vides.

Reconèixer una situació de risc vital

Prioritats PAS

PROTEGIR

AVISAR

SOCÓRRER

"Tots podem salvar vides si sabem com."